Skip to content

Formes i gràfics

Control de la forma i visualització dels elements.

Formes CSS

Customize Data
No n'he sentit a parlar mai
Ho conec
Ho he usat
2019
2020
2021

object-fit

Customize Data
No n'he sentit a parlar mai
Ho conec
Ho he usat
2019
2020
2021

clip-path

Customize Data
No n'he sentit a parlar mai
Ho conec
Ho he usat
2019
2020
2021

Màscares CSS

Customize Data
No n'he sentit a parlar mai
Ho conec
Ho he usat
2019
2020
2021
💡

The Share tab makes it easy to share any chart, or even download it as an image.

Modes de fusió

Customize Data
No n'he sentit a parlar mai
Ho conec
Ho he usat
2019
2020
2021

Filtres CSS

Customize Data
No n'he sentit a parlar mai
Ho conec
Ho he usat
2019
2020
2021

backdrop-filter

Customize Data
No n'he sentit a parlar mai
Ho conec
Ho he usat
2020
2021

color-gamut

Customize Data
No n'he sentit a parlar mai
Ho conec
Ho he usat
2020
2021

perspective

Customize Data
No n'he sentit a parlar mai
Ho conec
Ho he usat
2020
2021

Intrinsic Sizing

Customize Data
No n'he sentit a parlar mai
Ho conec
Ho he usat
2021

conic-gradient()

Customize Data
No n'he sentit a parlar mai
Ho conec
Ho he usat
2021

color()

Customize Data
No n'he sentit a parlar mai
Ho conec
Ho he usat
2021

accent-color

Customize Data
No n'he sentit a parlar mai
Ho conec
Ho he usat
2021

Recursos recomanats

SVG Essentials & Animation, v2

SVG Essentials & Animation, v2

Learn to build and optimize SVG – the scalable graphics format for the web that can achieve impressively small filesizes for fast-loading websites. I
Gràcies als nostres socis per donar-nos suport! Més informació.