Skip to content

Frameworks CSS

Llibreries que et proporcionen components i estils prefabricats.

Classificacions

Classificacions de les proporcions de satisfacció, interès, ús i consciència.

No s'inclouen les tecnologies amb menys del 10% de consciència. Cada proporció es defineix de la següent manera:

  • Satisfacció: ho tornaria a usar / (ho tornaria a usar + no ho tornaria a usar)
  • Interès: en vull aprendre / (en vull aprendre + no m'interessa)
  • Ús: (ho tornaria a usar + no ho tornaria a usar) / total
  • Consciència: (total - mai n'he sentit a parlar) / total
💡

El gràfic de Rànquings es pot alternar entre satisfacció, interès, ús i consciència per donar-te una imatge més completa del rànquing d'una categoria.

Experiència al llarg del temps

Visió general de les opinions sobre les tecnologies enquestades al llarg del temps.

Ho tornaria a usar
No ho usaria
M'interessa
No m'interessa
No em sona

No s'hi inclouen les tecnologies amb dades de fa només un any.

Divisió positiva/negativa

Aquest gràfic divideix experiències positives ("vull aprendre'n", "ho tornaria a utilitzar") vs negatives ("sense interès", "no ho tornaria a utilitzar") a banda i banda d'un eix central.

El gruix de la barra representa el nombre de persones que han respòs que coneixen una tecnologia.

We asked members of the CSS community to share their “pick of the year”

My 2021 Pick: aspect-ratio

All major browsers shipped support for aspect-ratio in 2021. At first I underestimated it, but there are so many situations where this property comes in handy.

We asked members of the CSS community to share their “pick of the year”

Manuel Matuzović

Front-end developer from Vienna, and creator of htmhell.dev.

Altres eines

How happy are you with the state of CSS frameworks?

Customize Data