Skip to content

Pre i post processadors

Utilitats que augmenten CSS.

Classificacions

Classificacions de les proporcions de satisfacció, interès, ús i consciència.

No s'inclouen les tecnologies amb menys del 10% de consciència. Cada proporció es defineix de la següent manera:

  • Satisfacció: ho tornaria a usar / (ho tornaria a usar + no ho tornaria a usar)
  • Interès: en vull aprendre / (en vull aprendre + no m'interessa)
  • Ús: (ho tornaria a usar + no ho tornaria a usar) / total
  • Consciència: (total - mai n'he sentit a parlar) / total

Experiència al llarg del temps

Visió general de les opinions sobre les tecnologies enquestades al llarg del temps.

Ho tornaria a usar
No ho usaria
M'interessa
No m'interessa
No em sona

No s'hi inclouen les tecnologies amb dades de fa només un any.

💡

Pots fer clic a qualsevol nom de tecnologia per obtenir detalls addicionals i una visió més profunda de les seves dades relacionades.

Divisió positiva/negativa

Aquest gràfic divideix experiències positives ("vull aprendre'n", "ho tornaria a utilitzar") vs negatives ("sense interès", "no ho tornaria a utilitzar") a banda i banda d'un eix central.

El gruix de la barra representa el nombre de persones que han respòs que coneixen una tecnologia.

Altres eines

We asked members of the CSS community to share their “pick of the year”

My 2021 Pick: prefers-reduced-data

We need more devs to ask browsers about this feature, and to realize how big a difference it can make. With 64% of respondents not knowing it though, we have work to do!

We asked members of the CSS community to share their “pick of the year”

Kilian Valkhof

Web developer and creator of Polypane

How happy are you with the state of pre/post-processors?

Customize Data

Recursos recomanats

Sass Fundamentals

Sass Fundamentals

Leverage the Sass preprocessing to empower your CSS practices and master styling complex applications.
Gràcies als nostres socis per donar-nos suport! Més informació.