رفتن مستقیم به محتوا

سایر ویژگی‌ها

ویژگی های سایر css.

CSS Variables (Custom Properties)

Customize Data
تابحال نشنیدم
دربارش میدونم
ازش استفاده کردم
2019
2020
2021

Feature Support Queries (@supports)

Customize Data
تابحال نشنیدم
دربارش میدونم
ازش استفاده کردم
2019
2020
2021

CSS Containment

Customize Data
تابحال نشنیدم
دربارش میدونم
ازش استفاده کردم
2019
2020
2021
We asked members of the CSS community to share their “pick of the year”

My 2021 Pick: Stephanie Eckles

I'm constantly blown away by Stephanie's continued initiatives to help share her knowledge of modern CSS techniques, as well as her contagious enthusiasm for CSS.

We asked members of the CSS community to share their “pick of the year”

will-change

Customize Data
تابحال نشنیدم
دربارش میدونم
ازش استفاده کردم
2019
2020
2021

calc()

Customize Data
تابحال نشنیدم
دربارش میدونم
ازش استفاده کردم
2019
2020
2021

Houdini

Customize Data
تابحال نشنیدم
دربارش میدونم
ازش استفاده کردم
2020
2021

CSS Comparison Functions

Customize Data
تابحال نشنیدم
دربارش میدونم
ازش استفاده کردم
2020
2021
We asked members of the CSS community to share their “pick of the year”

My 2021 Pick: “Building a Color Scheme” by Adam Argyle

I love this article because although custom properties have been around for a while now, it really takes them to a different level and showcases their power. I hope it makes some people think of them in a different way, as more than simple variables.

We asked members of the CSS community to share their “pick of the year”

Michelle Barker

Senior Front End Developer

Houdini Custom Properties

Customize Data
تابحال نشنیدم
دربارش میدونم
ازش استفاده کردم
2021

::marker pseudo-element

Customize Data
تابحال نشنیدم
دربارش میدونم
ازش استفاده کردم
2021

Recommended Resources

Dynamic CSS with Custom Properties (aka CSS Variables)

Dynamic CSS with Custom Properties (aka CSS Variables)

Modern browsers ship with CSS Custom Properties, also known as “CSS variables”, a superpower that enables us to create reusable components without any JavaScript dependencies needed – using only vanilla CSS!
Thanks to our partners for supporting us! Learn more.