رفتن مستقیم به محتوا

منابع

Highlighting blogs, podcasts, and sites is fine, but this year we decided to go one step further and actually feature the people who make up the CSS community themselves!

اولین قدم ها با CSS

Customize Data

هنگامی که برای اولین بار شروع به کار کردید، ابتدا چگونه CSS را یاد گرفتید؟

بلاگ‌ها و مجلات

Customize Data

کدام یک از بلاگ‌ها، مجلات و... را مطالعه می‌کنید؟

سایت‌ها و دوره‌ها

Customize Data

کدام یک از سایت‌ها/دوره‌ها/و... استفاده می‌کنید؟

We asked members of the CSS community to share their “pick of the year”

My 2021 Pick: Vanilla Extract

Lately I've loved working with Vanilla Extract, it's like CSS Modules but fully typed with a magical developer experience.

We asked members of the CSS community to share their “pick of the year”

Samuel Kraft

Frontend & design

پادکست‌ها

Customize Data

به کدام یک از پادکست‌های مرتبط به برنامه‌نویسی گوش می‌دهید؟

افراد

Customize Data

افرادی که بخاطر کارهایشان آن‌ها را دنبال می‌کنید، می‌خوانید یا می‌خواهید نام ببرید (فیلد آزاد، نام‌ها را با کاما جدا کنید)