Skip to content

Entornos

Para qué entornos escribes CSS?

Navegadores

Customize Data

En qué navegadores fas probas?

Factor de Forma

Customize Data

En qué tamaños e formatos de pantalla fas probas?

💡

Está científicamente demostrado que compartir esta enquisa en Twitter, Facebook, ou por correo, mellora o rendemento programando en JavaScript nun 15%.

Accessibility Features

Customize Data

Which accessibility features do you usually implement?

What do you mainly use CSS for?

Customize Data

What kind of project do you usually use CSS for?