Skip to content

CSS Frameworks

Librarías que te facilitan compoñentes e estilos listos para ser usados.

Clasificacións

Clasificación da conciencia, o interese e o ratio de satisfacción.

Non se inclúen tecnoloxías con menos dun 10% de presenza. Cada relación se define como:

  • Satisfacción: o volvería a usar / (o volvería a usar + non o volvería a usar)
  • Interese: quero aprendela / (quero aprendela + non me interesa)
  • Uso: (o volvería a usar + non o volvería a usar) / total
  • Presenza: (total - nunca o oín) / total
💡

A gráfica de Rankings cambia entre satisfacción, interese, uso e relevancia para dar unha visión máis completa dos rankings dunha categoría.

Experiencia no Tempo

Opinións sobre tecnoloxías enquisadas, no tempo.

O volvería a usar
Non o usaría
Interesado
Non estou interesado
Nunca o oín

Non se mostran tecnoloxías con só un ano de información.

Separación Positiva/Negativa

Esta gráfica separa experiencias positivas (“quero aprender”, “o volvería a usar”) das negativas (“non me interesan”, “non as volvería a usar”) a ambos lados do eixo central.

O groso da barra representa o número de enquisados que coñecen a tecnoloxía.

We asked members of the CSS community to share their “pick of the year”

My 2021 Pick: aspect-ratio

All major browsers shipped support for aspect-ratio in 2021. At first I underestimated it, but there are so many situations where this property comes in handy.

We asked members of the CSS community to share their “pick of the year”

Manuel Matuzović

Front-end developer from Vienna, and creator of htmhell.dev.

Outras Ferramentas

How happy are you with the state of CSS frameworks?

Customize Data