Skip to content

Functies

Syntax, trefwoorden, en andere taalfuncties.

Gebruiksoverzicht

Customize Data

Deze grafiek toont de verschillende acceptatiegraad voor alle functies, gegroepeerd per categorie.

De grootte van de buitenste cirkel komt overeen met het totale aantal gebruikers dat op de hoogte is van een functie, terwijl de binnenste degenen vertegenwoordigt die het daadwerkelijk hebben gebruikt.

Plaats de muisaanwijzer op elk punt om gedetailleerde gegevens te bekijken, samen met een overlay die het totale aantal enquêterespondenten vertegenwoordigt.

Layout
Shapes & Graphics
Interactions
Typography
Accessibility
Other Features

Kennis score

Customize Data

Van alle kenmerken die in de enquête worden genoemd, van hoeveel wist de respondent?

Aanbevolen bronnen

Learn CSS, from Laying Out Websites to Performant Animations

Learn CSS, from Laying Out Websites to Performant Animations

CSS is rich in capabilities and is more than simply laying out pages! Replace costly JavaScript with CSS.
Dank aan onze partners voor hun steun! Leer meer.