Skip to content

CSS-фреймворки

Бібліотеки з готовими компонентами і стилями.

Загальні показники

Відсоток задоволеності, зацікавленості, використання, впізнаваності.

Не враховуються технології з відомістю менше 10%. Кожне співвідношення визначається наступним чином:

  • Задоволеність: порівняння відповідей Буду використовувати знову і Більше не буду використовуват.
  • Зацікавленість: порівняння відповідей Хочу вивчити і Не цікаво.
  • Використання: порівняння відповідей Буду використовувати знову / Більше не буду використовувати з загальною кількістю.
  • Впізнаваність: різниця між кількістю відповідей за впізнаваністю та кількістю відповідей за варіант відповіді Вперше чую.
💡

The Rankings chart can be toggled between satisfaction, interest, usage, and awareness to give you a fuller picture of a category's rankings.

Досвід роботи

Аналіз відповідей по досліджуваним технологіям в порівнянні з попереднім роком.

Буду ще використовувати
Не буду більше використовувати
Цікаво
Не цікаво
Вперше чую

Не враховуються технології, дані по яких є тільки за один рік.

Сравнение положительных и негативных ответов

На наступній діаграмі розділені позитивні ("Хочу вивчити", "Буду використовувати знову") і негативні ("Не цікаво", "Більше не буду використовувати") відповіді справа і зліва, відповідно, щодо центральної осі.

Ширина стовпця являє собою кількість респондентів, знайомих з розглянутою технологією.

We asked members of the CSS community to share their “pick of the year”

My 2021 Pick: aspect-ratio

All major browsers shipped support for aspect-ratio in 2021. At first I underestimated it, but there are so many situations where this property comes in handy.

We asked members of the CSS community to share their “pick of the year”

Manuel Matuzović

Front-end developer from Vienna, and creator of htmhell.dev.

Інші інструменти

How happy are you with the state of CSS frameworks?

Customize Data