رفتن مستقیم به محتوا

گزینه ها

Whether it's pain points that hold you back today, or missing features that you hope to use tomorrow, this was your chance to vent and share your gripes with CSS!

یادگیری CSS آسان است

Customize Data
شدیدن مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
قطعن موافقم

پیشرفت css خیلی کند است.

Customize Data
شدیدن مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
قطعن موافقم
💡

Another guaranteed scientific finding: buying our t-shirt will increase your programming skills by over 9000!

نباید از کلاس های بدون مفهوم (center، .large-text و غیره) استفاده کرد.

Customize Data
شدیدن مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
قطعن موافقم

من از نوشتن CSS لذت می برم

Customize Data
شدیدن مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
قطعن موافقم
We asked members of the CSS community to share their “pick of the year”

My 2021 Pick: CSS Noise

CSS generated texture and randomness makes for unique and interesting paint jobs in your design. Noise tools have made the technique accessible.

We asked members of the CSS community to share their “pick of the year”

ناسازگاری ها با مرورگر

آیا ویژگی های CSS وجود دارد که در استفاده از آن مشکل دارید؟ به دلیل تفاوت بین مرورگرها؟

CSS Pain Points

با کدام جنبه از سی اس اس بیشتر مشکل دارید؟ نتایج بر اساس تعداد دورهای مسابقات رتبه بندی می شوند.

برنده راند 1
برنده راند ۲
برنده راند ۳

ویژگی هایی که در CSS وجود ندارند

در حال حاضر بیشتر دوست دارید که بتوانید از کدام ویژگی در CSS استفاده کنید؟ نتایج بر اساس تعداد دورهای مسابقات رتبه بندی می شوند.

برنده راند 1
برنده راند ۲
برنده راند ۳

چقدر از وضعیت کلی تکنولوژی های وب راضی هستید؟

Customize Data

به طور کلی چقدر از وضعیت state of CSS راضی هستید؟

Customize Data