Skip to content

Opinións

Que opinas sobre o estado de {topic}?

CSS é fácil de aprender

Customize Data
Estou Moi en desacordo
Estou en Desacordo
Neutro
Estou de Acordo
Estou Moi de acordo

CSS está evolucionando moi despacio

Customize Data
Estou Moi en desacordo
Estou en Desacordo
Neutro
Estou de Acordo
Estou Moi de acordo
💡

Outro descobrimento científico garantizado: comprar a nosa camiseta ¡incrementará os teus coñecimentos de JavaScript por riba de 9000!

Clases funcionais (non-semánticas) (.center, .large-text, etc.) deberían evitarse

Customize Data
Estou Moi en desacordo
Estou en Desacordo
Neutro
Estou de Acordo
Estou Moi de acordo

Disfruto escribindo CSS

Customize Data
Estou Moi en desacordo
Estou en Desacordo
Neutro
Estou de Acordo
Estou Moi de acordo
We asked members of the CSS community to share their “pick of the year”

My 2021 Pick: CSS Noise

CSS generated texture and randomness makes for unique and interesting paint jobs in your design. Noise tools have made the technique accessible.

We asked members of the CSS community to share their “pick of the year”

Browser Incompatibilities

Are there any CSS features you have difficulties using because of differences between browsers?

CSS Pain Points

Which aspect of CSS do you struggle with the most? Results are ranked by number of tournament rounds won.

Round 1 wins
Round 2 wins
Round 3 wins

Features Missing From CSS

Which feature would you most like to be able to use in CSS today? Results are ranked by number of tournament rounds won.

Round 1 wins
Round 2 wins
Round 3 wins

Como estás de satisfeito có estado xeral das tecnoloxías web?

Customize Data

Como estás de satisfeito có estado xeral de CSS?

Customize Data