Skip to content

Frameworki CSS

Biblioteki dostarczające gotowe elementy i style.

Rankingi

Rankingi wskaźników satysfakcji, zainteresowania, użytkowania i znajomości.

Nie uwzględniono technologii o znajomości mniejszej niż 10%. Każdy wskaźnik jest określony w następujący sposób:

  • Satysfakcja: użyłby ponownie / (użyłby ponownie + nie użyłby ponownie)
  • Zainteresowanie: chce się nauczyćn / (chce się nauczyć + niezainteresowany)
  • Użytkowanie: (użyłby ponownie + nie użyłby ponownie) / suma
  • Znajomość: (suma - nigdy nie słyszał) / suma
💡

Diagram rankingów można przełączać między satysfakcją, zainteresowaniem, użytkowaniem i znajomością, aby uzyskać pełniejszy obraz rankingów danej kategorii.

Doświadczenie na przestrzeni czasu

Przegląd opinii na temat badanych technologii na przestrzeni czasu.

Użyłbym ponownie
Nie użyłbym
Zainteresowany
Niezainteresowany
Nigdy nie słyszałem

Technologie z danymi tylko z jednego roku nie są uwzględnione.

Podział Pozytywne/Negatywne

Ten diagram pokazuje podział pozytywnych(“chce się nauczyć”, ”użyłby ponownie”) i negatywnych (“niezainteresowany, “nie użyłby ponownie”) doświadczeń po dwóch stronach środkowej osi.

Szerokość słupka odpowiada ilości odpowiadających wiedzących o istnieniu danej technologii.

We asked members of the CSS community to share their “pick of the year”

My 2021 Pick: aspect-ratio

All major browsers shipped support for aspect-ratio in 2021. At first I underestimated it, but there are so many situations where this property comes in handy.

We asked members of the CSS community to share their “pick of the year”

Manuel Matuzović

Front-end developer from Vienna, and creator of htmhell.dev.

Inne narzędzia

How happy are you with the state of CSS frameworks?

Customize Data